نسخه آرشیو پخش آرشیو

ترتیل خوانی آرشیو برنامه ای

شنبه 14 دی 1398 ساعت: 20:05 | مدت: 25 دقیقه

آموزش ترتیل خوانی
كارشناس: استاد احمد ابوالقاسمی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو