نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 20 دی 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان؛ اقتباس سینمایی جان فورد از رمان خوشه گندم، درسگفتاری از میلاد عرفان پور، زیبا صدایم كن نوشته فرهاد حسن زاده
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو