نسخه آرشیو پخش آرشیو

بركرانه نور آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تفسیر آیات بیست و سوم و بیست و چهارم سوره مباركه بقره
آیت الله عبدالله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو