نسخه آرشیو پخش آرشیو

بر كرانه نور آرشیو برنامه ای

شنبه 28 دی 1398 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تفسیر قرآن كریم- تفسیر سوره مباركه انسان آیات 5 تا 9
آیت الله عبدالله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو