نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 18 بهمن 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- درس گفتارهای مرتضی امیری اسفندقه و میلاد عرفان پور، اقتباس سینمایی جان فورد از رمان خوشه های خشم، برشی از رمان زیبا صدایم كن
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو