نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 59 دقیقه

خانه و خانواده، اخلاق و مهرورزی در میان همسران
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم شهین دهخدا(خانه دار)، مجید دوران نژاد(همسر خانم دهخدا و شغل آزاد)، خانم فائزه بنگری(گوینده بخش یادداشت های یك مادر) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر منصوره فضیلتی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو