نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 16 دی 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

مهربانی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم مستوره السادات مدرسی(روانشناس) و یحیی گلزاریان(فرزند خانم مدرسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو