نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

خودروسازان قیمت‌ها را افزایش دادند، سازمان حمایت هنوز مشغول محاسبه قیمت است- تداوم جنبش ضدسرمایه داری در پاریس- انجام قاچاق رسمی پوشاك به كشور از طریق سامانه جامع گمرك- تعیین نرخ 5700 تومان برای ارز در بودجه سال آینده و نگرانی ها از تورم زا بودن این رقم- درخواست هیئت ملی یمنی در حاشیه رایزنی‌های سوئد\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر محسن كوهكن(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس)، محمدرضا نجفی منش(رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو)، دكتر علیرضا شیخ عطار(از دیپلماتهای با سابقه كشور و سفیر اسبق ایران در آلمان و فرانسه)، سعید احمدخانی(مدیركل روابط عمومی گمرك)، دكتر شهپاره حسن پور بیگلری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و دكتر سیدهادی سید افقهی(كارشناس مسائل غرب آسیا)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو