نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 57 دقیقه

پذیرش انسان ها همانگونه كه هستند
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم ناهید كلوشانی(مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بنیاد خیریه معلولین ایرانیان) و ارتباط تلفنی خانم سارا گلستانی(مشاور و روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو