نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 58 دقیقه

نه گفتن بلدی؟
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و خانم دكتر منصوره كریم زاده(روانشناس تربیتی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو