نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمین 360 درجه آرشیو برنامه ای

جمعه 26 بهمن 1397 ساعت: 10:30 | مدت: 55 دقیقه

قاچاق خاك
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عرب شیرازی(كارشناس مجری)، دكتر علی مریدی(مدیركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست)، مهندس رمضانعلی ابراهیم پور(رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاك و معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی) و مهندس علی خادم آستانه(معاونت دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو