نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

صله ارحام، دید و بازدید
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم فائزه بنگری(راوی بخش یادداشت های یك مادر)، خانم پگاه طاهریان(میهمان)، خانم فاطمه طاهریان(میهمان) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر طیبه یزدی(مشاور خانواده و روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو