نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 58 دقیقه

پر پرواز كودكانمان را نچینیم
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و دكتر فرزاد آصفی فر(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو