نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت

نقش ارتقا بخش خصوصی در اقتصاد ایران، راهكارها و موانع
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، احمدی فرد(كارشناس مجری)، دكتر سید مهدی حاجی میرعرب(مدرس و مشاور مدیریت)، محسن عامری(مدیر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و مدیراجرائی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، محمدرضا فریوری(عضو هیئت مدیره انجمن تولیدكنندگان صنایع لوازم خانگی كشور) و ارتباط تلفنی با مهندس میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی(رئیس سازمان خصوصی سازی كشور و معاون وزیر اقتصاد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو