نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

روز جهانی حقوق بشر، نگاهی به ساختارها و سیاست یك بام و دو هوای نهادهای حقوق بشری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر مهدی ذاكریان(عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی و دانشیار دانشگاه) و دكتر محمدرضا شكرایی(وكیل پایه یك دادگستری، مدیر مسئول نشریه حقوقدان و مدرس دانشگاه) و دكتر حسین قاضی زاده(استاد دانشگاه و پژوهشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو