نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

هم ترازی تقریبی قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها- افزایش 100 درصدی بدهی بانك های خصوصی به بانك مركزی در یكسال گذشته- تصریح رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد مالكیت افراد بر نیمی از سهام عدالت و بازی با اعتبار صوری این سهام- بسیج مستضعفان و نقش آفرینی در محرومیت زدائی- اظهارات مداخله جویانه و رفتار متكبرانه وزیر خارجه انگلیس در تهران و ضرورت برخورد جدی با این رفتار \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با بهاء الدین حسینی هاشمی(از مدیران اسبق بانكی، كارشناس پولی و بانكی)، دكتر علی دینی تركمانی(اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادی)، دكتر عبدالله پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی كشور)، شهباز حسن پوربیگلری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، قاسم حبیب زاده(معاون سیاسی سازمان بسیج) و مجتبی ذوالنوری(عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو