نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

اختلال و كندی در روند صدور كارت ملی هوشمند و الزام تصریح این امر- نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروكسل و حركت جدی به سمت تشكیل ارتش اروپائی- راه های ایجاد شفافیت مالی در ایران، آیا كشورهای عضو FATF از شفافیت مالی كامل برخوردار هستند- تصویب كلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در كمیسیون شوراها \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، سیف الله ابوترابی(معاون و سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور)، دكتر رضا سیمبر(كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر محمد كاظمی(نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی)، دكتر محمدجواد كولیوند(رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و موافق طرح استانی شدن) و دكتر اصغر سلیمی(سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و مخالف طرح استانی شدن)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو