نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 دی 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

الزامات اصلاح مسیر خصوصی سازی در ایران
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، احمدی فر(كارشناس مجری)، خانم طوفانی(گوینده آیتم)، دكتر محمدعلی مددی(نماینده ادوار مجلس)، دكتر فرشید شكرخدایی(نایب رئیس كمیسیون رقابت خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران)، دكتر كیوان شیخی(مدیر اسبق آمار و اطلاعات شركت بورس اوراق بهادار و معاونت شركتها و مجامع سرمایه گذاری ملی ایران)، دكتر تیرداد احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با مهندس میرعلی اشرف پوری حسینی(معاون وزیر و ریاست سازمان خصوصی سازی) و مهندس مهرداد بائوج لاهوتی(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو