نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

سیاست های بهداشت كنترل كرونا در نوروز \r\n
با حضور دكتر زالی(رئیس كنترل كرونا در تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو