نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهربان باشیم(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 فروردین 1399 ساعت: 06:45 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

حالا كه بخاطر كرونا از فیض حضور در مسجد محرومیم تو اوقات نماز چكار می كنید؟
محمدجواد محمدی(تهیه كننده) و رضا ملایی(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو