نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت: 12:23 | مدت: 46 دقیقه

ضرورت ایجاد مالیات عایدی بر سرمایه در كشور، بررسی میزان تاثیرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر قیمت خودرو- سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران، بایدها و نبایدها- واكاوی پشت پرده كمبود گوشت و علل ناتوانی دولت و اصناف در كنترل آن- انتقادات از مصوبه دولت برای آزادسازی واردات در مناطق آزاد\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، صادقی(كارشناس مجری)، مهندس سید مهدی مقدسی(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، دبیر فراكسیون اقتصاد مقاومتی مجلس)، دكتر حسن بهشتی پور(كارشناس مسائل بین الملل)، علی اكبری(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)، دكتر حبیب الله انصاری(دبیر كل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران) و دكتر فروزان زیادلو(مدیر سابق امور برنامه ریزی و مشاور برنامه ریزی استراتژیك مناطق آزاد و كارشناس مناطق آزاد)\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو