نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

با دستات میتونی زندگیتو بسازی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و دكتر اعظم موحدی(مشاور خانواده و ازدواج)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو