نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

مراكز بهزیستی درگیر كرونا
ارتباط تلفنی با دكتر محمد نفریه(رئیس كمیته پیشگیری از بیماری های واگیر بهزیستی) و خانم دكتر پورفهیم(جانشین فرمانده ستاد مبارزه با كرونا كهریزك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو