نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

اقتصاد خانواده در پساكرونا \r\n
با حضور آقای جعفر قادری(اقتصاددان و نماینده سابق)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو