نسخه آرشیو پخش آرشیو

آغاز یك پایان(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 15 شهریور 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 50 دقیقه

بررسی علمی افول قدرت آمریكا در جهان، وضعیت آینده روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریكا
\r\n \r\nبا حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری)، خانم دكتر ركسانا نیكنامی(عضو هئیت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و خانم دكتر یولیا سشنی كوا(دكترای روابط بین الملل از روسیه و استادیار دانشكده سیاست و تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه ناتینگهام مالزی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو