نسخه آرشیو پخش آرشیو

مناظره آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت 8 دقیقه

اما و اگرهای اعطای تسهیلات بانكی و ایجاد اشتغال برای روستاییان
با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، مهندس علی خان محمدی(دبیر كل بنیاد ملی گندم كاران ایران)، مهندس جعفر كرمی(مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه كشاورزی)، مهندس داوود فدایی(استاد دانشگاه صنعتی امیر كبیر و رئیس كمیسیون اشتغال كانون عالی كار فرمایان) و ارتباط تلفنی با دكتر عیسی منصوری(معاون توسعه، كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) و دكتر عباسعلی پوربافرانی(رئیس فراكسیون توسعه روستایی مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو