نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

شیوه های گسترش ملی نظارت و تشدید برخورد قانونی با متخلفین- راهكارهای تسهیل مبارزه بنیادین و فراگیر با فساد- تهدید به خروج از npt خیز جدید دولت برای اقدامات سیاسی علیه بدعهدی آمریكا- زلزله در استان آذربایجان شرقی- پیش بینی پایان ناتو توسط ماكرون رئیس جمهور فرانسه \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران)، دكتر یحیی آل اسحاق(عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و وزیر اسبق بازرگانی)، دكتر یحیی كمالی پور(نائب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس )، دكتر ابوالفضل ظهره وند(از دیپلماتهای باسابقه كشور)، دكتر یعقوب شیواری(نماینده مردم میانه در مجلس) و دكتر حسن بهشتی پور(كارشناس مسائل بین الملل) \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو