نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 41 دقیقه

بررسی ضرورت اصلاح سازمان ملل پس از پایان هژمونی غرب و راهكارهای اجرای آن
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، سردار حمیدرضا اعتمادی(از فعالین سیاسی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشكده بین الملل دانشگاه آزاد)، دكتر یدالله عسگری(از فعالین سیاسی و استاد روابط بین الملل دانشگاه) و دكتر مراد عمادی(از فعالین سیاسی و استاد دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو