نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت: 17:38 | مدت: 32 دقیقه

تحلیل و بررسی سفر رئیس جمهور به نیویورك- دیدارها و مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور در نشست عمومی سازمان ملل
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر افشین زرگر(استاد دانشگاه)، دكتر محمدباقر شیخی(استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا محرابی(استاد دانشگاه) و دكتر یاسر برخورداری(كارشناس مسائل بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو