نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 20 مهر 1398 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی از كشور توسط مافیای دارو- تداوم حملات تركیه به شمال سوریه و واكنش ها به این حملات- ماهیت و ابعاد انفجار در بدنه نفتكش ایرانی- شكایت گندم كاران از دولت به سازمان بازرسی برای قیمت گذاری نامناسب گندم- تلاش جریانهای خاص داخلی برای دوقطبی سازی انتخابات و پیامدهای آن در بی ثبات سازی سیاسی كشور\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)، دكتر سید رضا صدرالحسینی(كارشناس مسائل غرب آسیا)، اسدالله قره خانی(عضو كمیسیون انرژی مجلس)، علی اكبری(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)، محمد شفیع ملك زاده(رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی ایران) و دكتر حمیدرضا ترقی(كارشناس مسائل سیاسی)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو