نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

تغییر قیمت خرید تضمینی گندم تا 20 آذر- شناسه دار كردن برنج ایرانی- مانور زلزله مدارس در 6 آذر-روزهای ناخوش مسكن سازان و ركود بازار مسكن- وضعیت وسایل نقلیه عمومی
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با علی خانمحمدی(دبیركل بنیاد ملی گندمكاران)، نوری(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)، جمیل علیزاده شایق(دبیر انجمن برنج ایران)، محمدصادق حسنی جوریابی(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)، محمدخلیل لطیفی(معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران كشور)، عباسی فر(مسئول بسیج سازندگی استان بوشهر)، ایرج رهبر(نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران) و شهربانو امانی(عضو شورای شهر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو