نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اجتماعی آرشیو برنامه ای

شنبه 21 دی 1398 ساعت: 13:30 | مدت: 45 دقیقه

كارتن خوابی و زنان كارتن خواب
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، علی صادقی(معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهای شهرداری تهران)، خانم نجمه سمعیان(روانشناس و آسیب شناس در حوزه خانواده و جوانان) و خانم مریم امیدی(كارشناس پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو