نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

وزارتخانه گردشگری چه برنامه ای دارد برای آینده؟- چرا بنزین سوپر كمیاب شده- زلزله در استان آذربایجان شرقی- روند كاهش ازدواج
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس محسن قریب(دبیركل انجمن سرمایه گذاران كیش)، محمد علیزاده(كارشناس و فعال گردشگری)، دكتر ناصر رئیسی فرد(رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شركتهای زنجیره ای، تامین و توزیع فرآوردهای نفتی)، محمدرضا پورمحمدی(استاندار استان آذربایجان شرقی)، دكتر حسین جعفری(روانشناس) و خانم دكتر طیبه میرزا اسكندری(كارشناس علوم اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو