نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 2 آذر 1398 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

هفته بسیج- ضعف دانشگاهها در تربیت فارغ التحصیل متخصص را میپذیریم- امنیت اقتصادی- 800 هزار كارت سوخت در صف تولید- اتمام ساخت واحدهای مسكونی زلزله زده آذربایجان شرقی تا پایان سال
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم مینو اصلانی(رئیس بسیج جامعه زنان كشور)، دكتر اصغر آهنی ها(عضو كانون عالی كارفرمایان ایران)، مهندس سعید حامد نیا(كارآفرین برتر صنعت و ریاست سابق خانه كارآفرینان تهران)، سردار محمدرضا مقیمی(رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا)، دكتر ناصر رئیسی فرد(رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شركتهای تامین و توزیع سوخت)، مجتبی كریمی(كارشناس ارشد انرژی) و دكتر حافظ باباپور(مدیركل بنیاد مسكن آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو