نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 23 آذر 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی- بررسی عملكرد سازمان های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت كالاها-موافقت بانك مركزی با افزایش سقف وام مسكن- تصویب 8 قطعنامه ضد اسرائیلی در مجمع عمومی سازمان ملل- پیروزی محافظه كاران در انتخابات انگلیس\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر حسین تاجمیر ریاحی(مدیركل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی)، دكتر سیاوش غیبی پور(كارشناس امور مالیاتی)، دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)، فرشید ایلاتی(كارشناس اقتصاد مسكن)، دكتر محمدعلی مهتدی(كارشناس مسائل منطقه) و دكتر علی رضوان پور(كارشناس مسائل اروپا)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو