نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

بی‌عملی اروپا و ابتكارات جدید برای برخورد با برجام، تصریح دبیر شورایعالی امنیت ملی بر ناكارآمدی اینستكس- زمزمه های كمك 30 هزار میلیاردی دولت به خودرو سازان و پیامدهای منفی آن بر فضای اقتصادی و فشار ساختاری- امضاء تداوم وضعیت اضطراری ایران توسط دولت ترامپ برای بیست و پنجمین بار- علل ناكارآمدی ساز و كارهای موجود در تنظیم بازار و نبود نظام توزیع موثر و هدفمند- بررسی هشت دستورالعمل صریح رهبر معظم در خصوص تحولات دستگاه قضا به آقای رئیسی، بررسی توصیه سوم\r\n\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر فرشید سیمبر(كارشناس مسائل بین الملل)، عبدالله رضیان(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس)، سید رضا میرطاهر(كارشناس مسائل بین الملل)، احمد اناركی محمدی(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس)، ابوذر ندیمی(مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه) و محمدابراهیم رضایی(عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو