نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

مد و پوشاك
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم كاظمی(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و مجتبی صیادیان(مدیر طرح و برنامه ریزی اقتصاد اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان پوشاك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو