نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 اسفند 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 56 دقیقه

بررسی دشمن شناسی انطباقی و نظام اسلامی با توجه به پیشرفت های عظیم گفتمان امام و انقلاب
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر حمیدرضا اعتمادی(كارشناس مسائل راهبردی) و ارتباط تلفنی با مسعود جزایری(مشاور رئیس ستاد كل نیروهای مسلح)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو