نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزنه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 09:30 | مدت: 29 دقیقه

طراحی محیط زندگی و آرامش
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، نقره كار(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم عادله حسینی(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم سودابه كامران(كارشناس بخش تجربه جهانی)، دكتر سید رضا حسینی لاهیجی(مشاور زیباسازی شهری، مشاور شورای ملی مبلمان و دكوراسیون و مدرس دانشگاه) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش رویداد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو