نسخه آرشیو پخش آرشیو

اشاره آرشیو برنامه ای

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت: 13:20 | مدت: 10 دقیقه

بررسی اقدامات انجام شده بعد از زلزله در استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم شعار(تهیه كننده و مجری) و دكتر جواد رحمتی(معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو