نسخه آرشیو پخش آرشیو

آوای قانون آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت: 11:00 | مدت: 54 دقیقه

بیمه بیكاری
با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، نصری(كارشناس مجری) و دكتر نبی الله كرمی(قاضی دیوان عالی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو