نسخه آرشیو پخش آرشیو

روایت باران(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت: 09:10 | مدت: 19 دقیقه

فعالیت جهادگران، دانشجویان بسیجی، بسیجیان در زمینه مقابله با بیماری كرونا در استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با محمدحسین ملتجاعی(بسیجی جهادگر، دندان پزشك از استان آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو