نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 49 دقیقه

بررسی و تحلیل ادعاهای واهی و اظهار نگرانی اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی انرژی اتمی از افزایش ذخایر اورانیوم ایران
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و ارتباط تلفنی با دكتر حنیف غفاری(كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر محمدحسن نامی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر محمد قادری(كارشناس مسائل بین الملل و سردبیر روزنامه تهران تایمز) و دكتر سعید آجرلو(كارشناس مسائل بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو