نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون انقضاء آرشیو برنامه ای

دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

مجله نوروزی- آخرین وضعیت معاینه فنی خودروها، مسابقه- ارتباط با بازیگر- عاقبت بخیری و عواملی كه باعث عاقبت بخیری میشود، احترام به پدر و مادر- تبیین شعار سالجهش تولید- اقدامات صورت گرفته بیمارستانها و مراكز درمانی برای كنترل شیوع بیماری كرونا- ارتباط با استان اصفهان- پویش زندگی از نو
با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، تشكری(كارشناس مجری)، خانم جان قربان(گوینده)، خانم سلیمانی(گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با سرهنگ رمضان منتظری(رئیس اداره عملیات پلیس ترافیك شهری راهور ناجا)، نادر سلیمانی(بازیگر)، حجت الاسلام علی آقابابا(كارشناس مذهبی و امور دینی و تربیتی و مدرس حوزه و دانشگاه)، دكتر عباس رضائی(استاندار استان اصفهان)، خانم دكتر مریم حضرتی(معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)، حمیدرضا فاضل(گزارشگر مركز اصفهان) و مجید شفیعی(دبیر پویش زندگی از نو)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو