نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

تحلیل و بررسی بی اعتنایی آمریكا به نهادهای حقوق بشری و علت خروج یكجانبه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
با حضور ماهر(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر ناصر دهقان(كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر مهدی رحمانی(حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و سید اسد رجبی(كارشناس مسائل رسانه و دبیر قضائی خبرگزاری فارس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو