نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت: 18:00 | مدت: 55 دقیقه

بررسی دشمن شناسی انطباقی و نظام اسلامی با توجه به پیشرفت های عظیم گفتمان امام و انقلاب
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر حمیدرضا اعتمادی(كارشناس مسائل راهبردی) و ارتباط تلفنی با سردار دكتر مسعود جزایری(مشاور رئیس ستاد كل نیروهای مسلح)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو