نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 7 مرداد 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

ساز و كارهای جدید برای توسعه روابط ایران و چین- آیا طرح دولت برای خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا الزاما منجر به ارتقاء كیفیت و افزایش بهره وری و صادرات بیشتر خواهد شد؟- تصمیم دولت در انتزاع كامل و گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد كشاورزی و انتقال كامل آن به وزارت صنعت، پیامدها و مفاسد مترتب بر آن- بالا گرفتن مناقشه دو قوه بر سر اجرای قانون ارائه عملكرد سالانه دولت به مجلس، دولت زیر بار گزارش عملكرد سالانه نمی‌رود\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با كیومرث یزدان پناه(كارشناس مسائل آسیا)، مهندس حسن كریمی سنجری(كارشناس حوزه خودرو)، علی ابراهیمی(سخنگوی كمیسیون كشاورزی مجلس)، خسرو فروغان(رئیس كمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه كشاورزی استان فارس) و اصغر سلیمی(سخنگوی كمیسیون شوارها و امور داخلی مجلس)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو