نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی علمی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت: 21:00 | مدت: 55 دقیقه

راهبردهای كشاورزی كشور در الگوی صحیح كشت
با حضور احمدی(تهیه كننده)، مجیدی ایرج(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا حسنی بافرانی(عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات كشاورزی)، مهندس علی خان محمدی(دبیر كل بنیاد گندم كاران ایران) و دكتر افشین اسماعیلی فر(عضو هیئت علمی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو