نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 56 دقیقه

فصل نو شدن و سرزندگی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و خانم نرجس خاتون فیروزی(كارشناس و پژوهشگردر امر سوزن دوزی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو