نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

نقش پدری و همسری در تحكیم بنیان خانواده
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(آیتم ساز)، خانم كاظمی(گزارشگر و نویسنده)، سید امیر یوسف فخار(آیتم ساز) و حسین حجت پناه(جامعه شناس، دبیر گروه جامعه شناسی كشورهای اسلامی و استاد دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو